top of page

Ukázka realizací

LOGA

Logo je hlavní aspekt tváře Vaší značky, produktové řady či osoby. Kromě estetické a technické stránky je základem dobrého loga idea – příběh, který ve zkratce vystihuje Vaši činnost. Sílou každého konceptu je idea.​

 

Řemeslně kvalitní logo funguje jako univerzální objekt, který tvaroslovím či použitým písmem provází všechny Vaše tiskoviny, kampaně, služby a produkty přímo i nepřímo.

Na návrh loga v ideálním případě navazuje grafický manuál, který Vám dále rádi navrhneme. Je to taková bible pro zacházení s logem a často definuje nejen barevné varianty, povolené aplikace a mnoho doporučení, ale v případě úplného grafického manuálu i nejrůznější aplikace loga a stylu pro moderní práci s marketingem. Výsledkem je ucelená a funkční vizuální forma Vaší presentace.

bottom of page