top of page

kniha, návrh, sazba, web

Služba

Jan Svoboda

Klient

Rok

2021

Kniha malíře

MALÍŘ JAN SVOBODA

Kniha pro malíře Jana Svobodu.

Návrh knihy, loga malíře i webu vychází z minimalismu kde hlavní roly hrají obrazy. Vznikl tak i grafický styl presentace malíře. Vybrán byl i šumný font v patkové i bezpatkové variantě.

Knihu doplnil o odborné texty a příjemné průvodní slovo přední světový kritik výtvarného umění, kurátor a historik Richard Drury. Fotografie do knihy vytvořil Jan Truksa.

Následně jsme realizovali tématický web www.malirsvoboda.cz.

Z webu Malíře Jana Svobody

Narozen v roce 1957 v Novém Městě na Moravě.

Studium na Stavební fakultě VUT Brno dokončeno

v roce 1981.

V letech 1982 až 1990 práce v projekčních ústavech v Brně.

Od roku 1990 do současnosti ve svobodném povolání jako výtvarník.

Ženatý, tři, dnes již dospělé děti.

Výtvarnou tvorbou se zabývá od počátku osmdesátých let nejprve při zaměstnání, od roku 1990 již naplno.

Hlavním oborem je malba (akryl na plátně), příležitostně

se věnuje sochám, kresbě či nábytkovým solitérům. Motivy obrazů byly řadu let figury, předměty a symboly pojímané ve zkratce, archetypálně, s humorem.

Kolem roku 2010 nastal ústup od konkrétních objektů

ke geometrickým tvarům, čárám, bodům a křivkám.

Dnes v jeho tvorbě dominují horizonty a barevné plochy.

Jan Svoboda je členem Umělecké besedy.

Na svém kontě má více než 180 samostatných výstav a několik společných (především s Rostislavem Pospíšilem, Jindřichem Štreitem či se synem Ondřejem Svobodou).

 

Žije a pracuje na Českomoravské vysočině v Radňovicích č. 1.

bottom of page